Skip to main content

Clubreglement


engagement KHO

Het bestuur organiseert de wedstrijden van de verschillende teams. KHO Heide vraagt elke wedstrijd officieel aan zodat je als speler steeds verzekerd bent. 
Je ontvangt als jeugdspeler bij aanvang van het seizoen een persoonlijk kledingpakket wat je door het seizoen vrij mag gebruiken en steeds moet gebruiken tijdens wedstrijden. KHO Heide stelt steeds een uitrusting (voetbaltrui en broek) ter beschikking.
Tijdens de rust en na thuiswedstrijden voorzien we jou als speler van een drankje.
Als speler van KHO Heide heb je gratis toegang tot alle wedstrijden van KHO Heide Hasselt.

lidgeld

Het lidgeld betaal je voor aanvang van het volgend seizoen. Het tijdstip van betaling en het bedrag geven we jou aan het einde van het seizoen ervoor mee.

afgelastingen

Afgelastingen vind je terug op de website van de Belgische Voetbalbond. De KHO Heide website of Facebook pagina brengt jou ook hiervan op de hoogte.

sportongeval

Bij kwetsuur op training of wedstrijd vraagt men aan de trainer of afgevaardigde een formulier "aangifte van ongeval" dat door de behandelende geneesheer moet ingevuld worden. Dit moet zo vlug mogelijk na invulling, eventueel via de trainer of afgevaardigde, bezorgd worden aan onze gerechtigde correspondent. 
Bij volledige genezing vult de geneesheer een “attest van genezing” in dat wordt bezorgd aan de secretaris. 
De spelers zijn na een ongeval niet opnieuw speelgerechtigd zonder dit attest. 
Let op: er is steeds een franchise van €8.40. Dit wordt, net als extra erelonen van de dokters, niet terugbetaald door de verzekering van de voetbalbond of KHO Heide.

huisreglement

Zelfs in een goed gestructureerde club zoals KHO Heide loopt er soms toch nog wat fout. Door middel van een huisreglement beperken we fouten of onduidelijkheden. Dit huisreglement wordt samen met de spelers per ploeg opgesteld. Op die manier creëren we een zo groot mogelijk draagvlak.

ernstige vergrijpen

Pesten is stom en heel erg dom, we laten het dus ook niet toe. Pest of vecht je met anderen dan worden jouw ouders ingelicht. 
Het gebruik van obscene, racistische of andere beledigende taal is ten strengste verboden, net als ongecontroleerd geweld of overdreven agressie. Verhandeling of gebruik van drugs wordt niet getolereerd. Onze regels zijn strikt en duidelijk: je wordt onmiddellijk uit onze club verwijderd, voorgoed.

begeleiding thuis

Iedereen wint graag en verliezen doet pijn. Verliezen is echter eigen aan sport. Naast de hulp vanuit de club (trainers, afgevaardigden) moet een speler bij teleurstelling of tegenslag "terugvallen" op "thuis". Voorzie als ouder voldoende rust en gezonde voeding voor je kind. Steun, troost en beur hem/haar op bij tegenslagen. Complimenteer en relativeer goede prestaties. Steun ze op zoveel mogelijk wedstrijden en trainingen, jouw aanwezigheid doet wonderen voor jouw kind. Supporter positief, laat de coaching over aan de trainer van de ploeg. Als iedereen zijn eigen idee uitschreeuwt weet jouw kind, zeker de jongere, niet meer wat te doen. Jouw kind kijkt op naar jou en spiegelt zijn/haar gedrag aan jou. Toon sportief gedrag en jouw kind neemt dat over. Als jij helpt met de positieve sfeer van de wedstrijden van jouw kind, zal hij/zij een plezierige tijd beleven. Beleef en geniet, weet u nog wel, de eerste zin uit de KHO Heide missie.