Skip to main content

API KHO Heide Hasselt


Ethiek, altijd en overal: dat is één van de hoekstenen van Voetbal Vlaanderen. Samen zetten we ons dagelijks in om iedereen een veilige, inclusieve sportbeleving te garanderen. Het is ons doel om van elke club een warme omgeving te maken waar spelers, trainers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en bestuurders zichzelf kunnen zijn. Hiertoe is het aanstellen van een club-API een belangrijke stap.

We zetten ons in om het voetbal op en rond onze voetbalvelden aangenamer, eerlijker en veiliger te maken. We willen hierbij een fakkeldrager zijn in de sport. Om die voorbeeldrol te vervullen, leggen we de nadruk op zaken als:

  • Fundamentele mensenrechten, zoals gelijkheid en fysieke, psychische en seksuele integriteit bij onze clubs en in onze federatie 
  • Discriminatie en racisme
  • De gezondheid en het welzijn van onze sporters 
  • Fair play op en naast de voetbalvelden 
  • Goed bestuur in de Vlaamse voetbalclubs en binnen Voetbal Vlaanderen zelf
  • Milieu en aandacht voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Contacteer onze API