Skip to main content

Ongeval of kwetsuur ?


Weetjes voor een goede afhandeling van de kwetsuur

  • Het aangifte formulier moet binnen de 21 werkdagen na datum van het ongeval door de Gerechtigde Correspondent verstuurd zijn. Is dit later gepost (post stempel is van belang) wordt dit niet meer aanvaard door het F.S.F. (Federaal Solidariteits Fonds). 
  • Laat trainer of de ploeg afgevaardigde contact opnemen met de G.C. voor een vlotte aangifte van de kwetsuur en/of ongeval. 
  • Als men kinetherapie nodig heeft laat men dat best bij de eerste behandeling van de geneesheer vermelden op het aangifte formulier. Dit kan naderhand aangevraagd of bij bekomen worden, mits een kopie van het attest van de geneesheer te bezorgen aan de G.C. waarna dit word aangevraagd. 
  • De persoon in kwestie mag de eerste 15 DAGEN geen officiële sportactiviteit uit oefenen . Aan trainingen deel nemen kan echter wel. Neemt men wel eerder deel aan officiële sportactiviteiten kan en zal men (F.S.F.) alle terug te vorderen kosten weigeren. 
  • Het Federaal Solidariteits Fonds werkt even eens met barema’s op de terug te vorderen kosten. Men zal nooit 100% van de nog te vergoede kosten terug betaald krijgen. 
  • Als de speler terug wedstrijd fit is bevonden laat hij het papier van genezing in vullen door de behandelende geneesheer . De datum op het formulier bedraagt minstens één dag voor het hervatten van de officiële sportactiviteit . Dit formulier wordt U bezorgd door de G.C. van de club. U bezorgd dit formulier weer terug aan de G.C. via de trainer of ploeg afgevaardigde. 
  • De afhandeling gaat van start als alle formulieren (ziekenfonds afrekeningen, ziekenhuis, kinesitherapie, enz.) binnen zijn na het aangeven van de kosten aan het ziekenfonds en aan de G.C. bezorgd zijn.