Skip to main content

Onze visie


enjoy

Beleef en geniet! De KHO Heide clubfilosofie bestaat er vooral in een sociale functie te vervullen. Voetbal is een spel zijn van beleven en genieten. Vooral onze jongste leden moeten dit zo ervaren. In hun vorming is genieten van het spel een essentieel onderdeel. KHO Heide draagt hier bewust aan mee, we worden omschreven als een leuke club om te vertoeven en dat doet ons plezier. Ons familiale karakter is zeker een pluspunt en dat maakt het voor de ouders een plezier om te komen.

football

Naast het beleven en genieten is er dus ook het voetballen zelf. Resultaten zijn een belangrijk onderdeel voor een optimale sfeer. Via een uitgesproken sportief beleid trachten we een opleiding op maat aan te bieden. Van de kleinsten tot de senioren begeleiden gemotiveerde coaches en begeleiders onze spelers. Hun passie, ervaring en kennis brengen zij over op onze spelers. In de jeugdreeksen begeleiden we elk kind op zijn/haar eigen tempo, op die manier groeit élke speler optimaal.

diversiteit

Voetbal is een universele sport en brengt mensen over heel de wereld samen. KHO Heide wil alle mensen uit onze buurt samenbrengen, ongeacht hun geslacht, leeftijd, seksuele oriëntatie, afkomst of geloof. Iedereen bij KHO Heide, supporters, spelers, trainers, ouders, vrijwilligers en tegenstanders hebben het recht om te zijn wie ze zijn zonder veroordeeld te worden. KHO Heide vormt zijn/haar leden zowel op als naast het veld tot sportieve, fair-minded jongeren, die hun sport en het leven zonder oogkleppen bekijken. Volgens onze visie is KHO Heide meer dan een sportclub. KHO Heide moet een plaats zijn waar mensen zich goed voelen, in een goede sfeer ontspannen en ontplooien. Concepten als: begrip en respect voor verschillende (sport)culturen, omgaan met diverse achtergronden, respect voor andere leeftijden en geslachten zijn hier meer dan enkel begrippen. KHO Heide engageert zich om alle vormen van discriminatie uit onze sport en onze club te bannen.

teamspirit

Functioneren in een team is een bouwsteen van onze samenleving. Het vroeg aanleren van deze eigenschap is dus belangrijk. We streven naar een homogene groep waar iedereen voor mekaar in de bres springt. Dit is de rol van onze trainers en begeleiders. Samen vreugde delen maar ook verdriet. Kortom: Voor mekaar opkomen als team voor KHO Heide Hasselt!